کبرا هندی که بهش کبرا عینکی هم میگن
برای نجات این کبرا که نیمی از بدنش به دلیل آسیب فیزیکی دچار فلجی شده بود و در مرکز امداد و نجات حیات وحش شهری هندوستان نگهداری میشد، یک روز درمیون فیزیوتراپی انجام میدادیم و هر هفته مجبور بودیم بهش غذا بخورونیم چون خودش نمیتونست غذا بخوره حالش در هفته‌ی آخری که من اونجا بودم خیلی بهتر شده بود ‌ قرار بود بعد از بهبود کامل در زیستگاه خودش رهاسازی بشه. تو این مدت که خودم برای گردن و شانه میرم فیزیوتراپی یاد حیوونایی افتادم که توی ابن مرکز هر هفته چندین بار براشون فیزیوتراپی انجام میدادیم.

فرادرس