سکانسی از بازی مرحوم شهرام عبدلی در سریال خط قرمز ساخته ۱۳۸۰

روحش شاد و یادش گرامی

فرادرس