انتشار ویدیویی از توپ‌بازی کردن میثم پیرفلک با برادر کوچک کیان در فضای مجازی پربازدید شده است. روز گذشته، میثم پیرفلک پدر کیان پیرفلک، ویدیویی از بازی کردن خود و رادین، برادر کوچک کیان، منتشر کرده و نوشته است: «این بهترین تفریح من بعد از صد روز بستری در بیمارستان بود.» برترین ها