محمدرضا گلزار به عنوان هنرمند اینقدر کمک کرده که نمی دانیم با تعداد کانکس هایی که فرستاده چکار کنیم؟ او 150 کانکس را فرستاده که با کمک برنامه فوتبال برتر و حمایت او بوده است. اخیرا ویدئو رسیدن کانکس های اهدایی محمدرضا گلزار و برنامه فوتبال برتر به خوی منتشر شده که جواد خیابانی در این ویدئو می گوید: محمدرضای عزیز اینم یک کانکس دیگ بقل خونه او که آتش گرفته است. تعداد کانکس ها زیاد است و مردم بسیار از این اتفاق خوشحال هستند. در این ویدئو مردم خوی با زبان شیرین آذری از او تشکر می کنند.

فرادرس