جوان سنندجی رکورد سریعترین مشت‌زنی گینس را شکست

مهران نیازی» جوان سنندجی توانست رکورد سریعترین مشت‌زنی «گینس» را جابجا کرده و این عنوان را به نام خود ثبت کند.

جولایی افزود: این بوکسور جوان کردستانی توانست با ثبت ۴۱۴ ضربه مشت مستقیم در ۶۰ ثانیه، رکورد گینس را جابجا کند .

فرادرس