در بخشی از این مصاحبه آناهیتا درگاهی نام نویسنده اولین کار خود را به جای آنتوان چخوف، با اشتباه برتولت برشت نام برد.این اشتباه، جنجال بزرگی در فضای مجازی به پا کرد.پس از این درگاهی با انتشار متنی به خاطر این اشتباه عذرخواهی کرد.

فرادرس