خونه ی سوگولی ناصرالدین شاه اینجا بود ! 

خدیجه‌ خانم تجریشی که با نام جیران شناخته می‌ شود و فروغ‌السلطنه لقب دارد، یکی از همسران محبوب و نخستین سوگلی ناصرالدین‌ شاه، پادشاه ایران بود.

جیران دختر یک باغبان و نجار به نام محمدعلی‌ خان تجریشی از اهالی قریه کوهسار تجریش در نزدیکی شمیران تهران بود. خدیجه خانم تجریشی پس از این که با ناصرالدین‌شاه ازدواج کرد،

به دلیل داشتن چشمان بزرگ، توسط ناصرالدین شاه «جیران» خوانده شد.

جیران علاوه بر یک خواهر به نام عصمت، صاحب برادری به نام اسدالله تجریشی بود که پس از ازدواج او با شاه، در زمره فراشان درآمد و پس از آن پیشخدمت ناصرالدین‌ شاه شد.

همچنین در تاریخ نقل شده که جیران قبل از ملاقات ناصرالدین‌ شاه با فرد دیگری نامزد کرده بود که پس از خواستگاری شاه، نامزدی آن دو به هم خورد.

فرادرس