در ادامه گفتگوی صدف اسپهبدی بازیگر نقش فریبا (معتاد) در فیلم علفزار با مجله فیلم را خواهید دید.

فرادرس