معاون امنیتی استانداری اصفهان : صدای مهیب مربوط به انفجار در یکی از مراکز وزارت دفاع بود

انفجار تلفات جانی نداشته اما خسارات و علت حادثه در دست بررسی است.

فرادرس