شنیده شدن صدای انفجار در شهر اصفهان

منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار مهیبی اواخر وقت امشب در شهر اصفهان خبر دادند.

این انفجار در یکی از مراکز مهمات سازی وزارت دفاع در محدوده خیابان امام خمینی شهر اصفهان روی داده و براساس اعلام معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان تلفات جانی نداشته است.

در محل شنیده شدن صدا، نیروهای امدادی و امنیتی حضور دارند و شرایط تحت کنترل بوده و عبور و مرور عادی است.

پایگاه اصفهان خبر

فرادرس