صدف اسپهبدی بازیگر «علفزار» که برای ایفای نقش یک معتاد در این فیلم ۲۳ کیلو از وزنش را کاهش داد •

فرادرس