مجریان یک برنامه تلویزیونی در شبکه سوم سیما با لباس فرم سپاه جلوی دوربین حاضر شدند.

فرادرس