این شایعات ۳۱ میلیاردی که طرح می‌شود خنده‌دار است و فقط باید خندید.

فرادرس