انقدر بشیر حسینی کارای عجیب کردو برنامش مخاطب نداشت، رو آورده به یه سری کارا که تو GTA هم قفل بود این کارا چیه آخه برادر من؟!

فرادرس