اخیرا یک پسر جوان ترک فیلمی از خود را در فضای مجازی منتشر کرد که در آن کاربران فضای مجازی او را شبیه به ملکه ایران دانستند. شباهت بسیار او توجه ویژه ای از ایرانی ها را به همراه داشت.

فرادرس