لایو مشترک ترلان پروانه و شروین حاجی پور در ایسنتاگرام و ماجرای رفتار شروین با دختران همه را به خنده وا داشت.

فرادرس