المیرا شریفی مقدم در برنامه صبحانه ایرانی به روزنامه هم میهن حمله کرد. وی گفت حتی اگر داعش هم روزنامه داشت، مطلب درباره حاج قاسم منتشر می‌کرد؛ برخلاف روزنامه هم‌میهن!

فرادرس