چهره پله در تابوت به نمایش عموم درآمد تا به این ترتیب مراسم تشیییع و خاکسپاری اسطوره برزیلی آغاز شود

فرادرس