سکانسی از فیلم لتیان با بازی پریناز ایزدیار و امیر جدیدی که با یکدیگر مشغول دعوا می باشند و شک از حرف های امیر جدیدی مشخص می باشد مورد توجه قرار گرفته است.

فرادرس