زنی از شهر چانگچون چین برای غذا دادن به پرندگان در بالکن آپارتمانش دونه میریزه، اما از جمع شدن تعداد زیادیشون تعجب می کنه. پرنده ها بعد از اینکه غذا میخورن و سیر میشن، اینطوری جمع میشن و به هم میچسبن تا همدیگه رو گرم کنن.

فرادرس