شبنم توزلو یکی از خوانندگان باکویی در کشور آذربایجان است که به زبان ترکی و آذربایجانی در حیطه موسیقی فعالیت دارد. شبنم توزلو بطور حرفه ای از سال ۲۰۰۲ وارد موسیقی و عرصه خوانندگی شد. شبنم توزلو زاده ۲۸ آذر ۱۳۶۳ در شهر تووز شمال غربی جمهوری آذربایجان خواننده اهل آذربایجان است.شبنم توزلو تاکنون دو بار ازدواج کرده است.شهرت شبنم تووزلو در ایران به همکاری با علی پرمهر خواننده ایرانی بر می گردد.

فرادرس