در بخشی از این برنامه مهشید جوادی در برابر مجری برنامه هنر و استعداد بازیگری‌اش را به چالش کشید!

فرادرس