سید بشیر حسینی در رابطه با حاج قاسم خاطره ای تعریف کرد و گفت که حاج قاسم به او انگشتری داد و بیان کرد: «هر جا دختر چادری و بدحجاب دیدی برو کمک بدحجابه کن چون دختر چادری پناهگاهش مسجد و چادرش است.»

فرادرس