خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با توجه به شرایط اقتصادی خانوارها در سازمان بورس تصویب شد تا واریز سود سهام عدالت از ساعاتی پیش آغاز شده و تا فردا و پس فردا این واریزی ها برای همه سهامداران انجام خواهد شد.

فرادرس