محدودیت پیام رسان‌های خارجی موقتی است

تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی:

شورای عالی امنیت ملی به محض این که احساس کند شرایط به حالت عادی خود برگشته است، می‌تواند در مورد رفع محدودیت پیام‌رسان‌های خارجی تصمیم بگیرد.

محدودیت پیام رسان‌های خارجی موقتی است.

فرادرس