این حادثه خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات انسانی نداشته است

فرادرس