خبرگزاری ایسنا از بستری شدن شهرام ناظری، خواننده موسیقی سنتی، معروف به شوالیه آواز ایران در بیمارستان خبر داد.
در توضیح این خبر به نقل از خانه موسیقی آمده است: * شهرام ناظری خواننده ایرانی در پی کسالت قلبی در بخش مراقب های ویژه بیمارستان بستری شد.
* شهرام ناظری متولد سال ۱۳۲۸ بوده و به دلیل ناراحتی قلبی این روزها در بستر بیماری و در بیمارستان بستری است.
* ناظری پیشتر در سال ۹۷ هم به دلیل عفونت ریه در بیمارستان بستری شده بود که چند روز بعد، با رفع این مشکل از بیمارستان مرخص شد. * بزرگ‌ترین نشان فرهنگی فرانسه با نام لژیون دنور به شهرام ناظری، خواننده موسیقی سنتی ایران اهدا شد. * نشان لژیون دنور‌ سه درجه دارد که ناظری بالاترین درجه آن، شوالیه لژیون دنور را را دریافت کرد.

فرادرس