فرارو: خانواده‌ای در جمهوری دومینیکن نزدیک به یک دهه پس از دفن مادربزرگ خود، نبش قبر کردند تا جسد را کاملاً حفظ کنند. اعضای خانواده مادربزرگ گفتند،
هنگامی که مارگاریتا روزاریو در گورستان لاکولونیا در جاراباکوآ از قبر بیرون کشیده شد، مشخص شد که او هنوز یک سر پر مو، مقداری پوست و استخوان کافی دارد تا بتواند با حمایت کمی بایستد. ویدئویی که بیرون از قبرستان گرفته شده مردی را نشان می‌دهد که جسد را روی پا نگه داشته است،
در حالی که زنی لباس خواب سفید به او می‌پوشاند. گروه کوچکی برای تماشای عواقب نبش قبر ازدحام کردند و برخی از آن‌ها صحنه را به صورت ویدئویی ثبت کردند.
ساکنان محلی همچنین از اینکه روزاریو چگونه به خوبی حفظ شده بود ابراز شگفتی کردند. یکی از مردم محلی گفت که در زندگی انسان خوبی بود. به همین دلیل است که هنوز حفظ شده است. یکی دیگر از شهروندان شگفت زده گفت: پوست دست نخورده و باورنکردنی انگار نه انگار که سال‌ها پیش دفن شده است.
برخی دیگر از نبش قبر و بیرون کشیدن جسد مادربزرگ راضی نبودند. یکی گفت: بگذار مادربزرگ بیچاره استراحت کند. دیگری گفت که آن‌ها چه نیازی داشتند که آن را بیرون بیاورند؟ آن‌ها حتی دیگر اجازه نمی‌دهند مرده‌ها در آرامش بخوابند. خانواده مادربزرگ دلیل نبش قبر جسد را اعلام نکردند.

فرادرس