توله یوزهای پاییزی پارک ملی توران که به اسم‌های "توران" و "آذر" نامگذاری شدند توسط محیط زیست طبیعی وزن‌کشی شدند.

فرادرس