ابراهیم ‎رئیسی گفت: واژگان «بازنشستگی» و «فارغ‌التحصیلی» در ادبیات اداری کشور تغییر یابند. این الفاظ بار فرهنگی دارند که غلط است. باید در الفاظ بازنگاهی به‌وجود بیاید

فرادرس