سولماز حصاری: از وقتی قرآن توی گوشم خوندن پرسپولیسی شدم

استقلالی‌ها رو میشه با پول خرید!!

فرادرس