تصادف هولناکی که گفته می‌شود در عوارضی آزادراه ساوه سلفچگان بر اثر بی احتیاطی راننده نیسان رخ داده است

فرادرس