خاطره الیکا عبدالرزاقی از اولین حضورش در استادیوم فوتبال. به گزارش اقتصادآنلاین، الیکا عبدالرزاقی درباره اولین حضورش در استادیوم فوتبال گفت: جام جهانی قبلی برای اولین بار به استادیوم رفتیم. من نمیدونستم اینقدر میتونه روم تاثیر داشته باشه ورود به استادیوم لحظه ای که اون جمعیت و شوروحال رو دیدم بغض کردم. چرا من تاحالا نباید تجربه می کردم که شما پسرا تجربه می کردید. تازه تو سن 40 سالگی چیزی رو تجربه کردی که قبل اون میتونستی تجربه کنی!

فرادرس