گل دوم ایران به ولز توسط رامین رضاییان (11+90)

پایان بازی ایران ۲ _ ۰ ولز

فرادرس