کیمیا گیلانی مجری تلویزیون، از این رسانه خداحافظی کرد.

فرادرس