جر و بحث کارلوس کی‌روش و خبرنگار اسکای اسپورت بدون سانسور (با زیرنویس فارسی)

حرف های کارلوس کی‌روش در پاسخ به سوال خبرنگار اسکای اسپورتس به شکل های مختلف ترجمه شده و به همین دلیل بد ندیدیم اصل مصاحبه را با زیرنویس تقدیم شما کنیم...

فرادرس