محسن افشانی ویدیویی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده بود از تفریحش در کنار خانمش که بازدید زیادی داشته است.

فرادرس