وقتی پیمان یوسفی درحال نقد به وعده‌های پوچِ آماده‌سازی کیش برای جام جهانی بود که از پشت صحنه به او گفتند زیاد حرف نزن!

فرادرس