ویدئویی از سمانه پاکدل در مقابل دوربین مخفی به تازگی در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.

فرادرس