همشهری آنلاین: یک دختر با حجابی متفاوت از زنان محجبه در جلسه هیأت رهپویان وصال شیراز از روحانی سوال می‌کند که چرا من با این پوشش باید در لیست بدها بروم؟

فرادرس