بهرام رادان پس از چک گذرنامه اش توسط پلیس فرودگاه، بازگردانده شده است. گفته می شود بهرام رادان در یک ویدیوی کوتاه، این خبر را تایید کرده است.

فرادرس