مار کبرا پسر 8 ساله چاتیسگر را نیش زد، پسر آن را گاز گرفت و مار جان داد.

یک کودک هشت ساله یک مار کبری سمی را گاز گرفت و در نهایت منجر به مرگ خزنده شد. این حادثه در روستایی دورافتاده در ولسوالی جشپور رخ داده است پسر به بیمارستان منتقل شد و پادزهر تزریق شد، بنابراین حالش خوب است.

فرادرس