حتما قبل از نصب وسايل گازسوز مثل بخاری یا پکیج مسير دودکش را بازرسي کرده و از باز بودن مجرای هوا (مسير دودکش) و کلاهک H مطمئن شويد. ‌

بازرسی دودکش منزل پدر و مادر پیر خود را هم فراموش نکنید.

با ارسال این کلیپ برای دیگران نجات بخش جان عزیزانتان باشید

فرادرس