ای خدا باهات حرف دارم خدایا تا کی ما ایرانیها غصحبتصه بخوریم امروز چهلم مهسای عزیز بود امروز برای دومین بار متروپول ریخت مگه میشه آخه یه ساختمان هی بریزه شاهچراغ آخه چراااا؟! امروز شاهچراغ باید اینجوری بشه ! هر روز میشنویم چند نفر به رحمت خدا رفتن یا مشکلات اقتصادی و........ خدایا مگه ایران زیر مجموعه شما نیست لطفا نگاش کن کمکش کن

فرادرس