معاون امنیتی استانداری فارس اعلام کرد : تروریست یک فرد سی ساله‌ بحرینی است که با قبضه‌ اضافی وارد حرم شده و به صورت انفرادی عملیات خود را اجرا کرده و حدود ۶۰ گلوله به هر فردی که در جلوی خود می‌دید شلیک می‌کرد.... رییس کل دادگستری استان فارس گفت: ثمره برخی اغتشاشات همین ناآرامی هاست.

فرادرس