یه استاد دانشگاه تو فیلیپین از دانشجوهاش خواسته که با کلاه های ضد تقلبی که خودشون طراحی کردن توی امتحان شرکت کنن، نتیجه این شده

فرادرس