ظهر امروز یک کوسه‌نهنگ خالدار ۵ متری که با شروع جذر آبِ کانال خورموسی به گل نشسته بود، با کمک تیم امداد و نجات به وسیله جرثقیل جابجا و در قسمت عمیق اسکله رها شد.

فرادرس