امروز سه شنبه ، سوم آبان 1401 ، نیمی از ساکنان کره زمین شاهد خورشیدگرفتگی هستند

فرادرس