ملیکا شریفی نیا در پاسخ به این سوال که عجیب ترین شایعه ای که درباره خودش شنیده است با خنده گفت: ازدواج با عموپورنگ!

فرادرس