خبرورزشی: شوخی فیروز کریمی، سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با میزان تسلطش به زبان انگلیسی را ببینید.

فرادرس